ระบบ WeCanKnow

Description: เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้โรคมะเร็งด้วยตัวคุณเองได้มีวัตถุประสงค์...

more info
ระบบ SurgeryMED-MU

Description: ระบบสนับสนุนกระบวนการทำงานสำหรับบุคลากร ภาควิชาศัลยศาสตร์ จะเป็นระบบเว็บท่า (Web Portal)...

more info
ระบบ Cafe’s Amazon

Description: ระบบการบริหารงานร้าน Cafe’s amazon เป็นระบบบร้หารจัดการร้าน Cafe’s amazon...

more info
ระบบ JointMED-SWU

Description: ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการร่วมนอตติงแฮม...

more info
ระบบ Amulet Auction

Description: Web: Prathaprachan-Mag ระบบเว็บประมูลพระนิตยสารพระท่าพระจันทร์...

more info
: Web
ระบบ KM-IT Cops

Description: ระบบจัดการความรู้เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ก่อให้เกิดการแบ่งปัน...

more info

Control Plus Consulting Co., Ltd.
29 Soi Ekachai 69/2 Bang Bon District, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2899-5140 Fax: +66-2899-5140

ข้ามไปยังทูลบาร์