การโปรแกรมภาษา Swift

: Training

Information

Description: หลักสูตรนี้นำเสนอภาษา Swift ในแง่ของภาษาสำหรับโปรแกรม เพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเตรียมตัวเขียนโปรแกรมสำหรับ iOS แม้ว่าภาษา Swift จะถูกออกแบบมาเพื่อเป็นภาษาที่ง่าย แต่ก็มีกลไกต่างๆ ถูกเสนอขึ้น และนำจากภาษาอื่นรวมทั้งมีกฏเกณฑ์ไวทยากรณ์บางอย่างที่แตกต่างจากภาษาอื่นๆ การศึกษาภาษาที่ดูเหมือนว่าง่ายนี้จึงต้องใช้เวลาพอสมควร หลักสูตรจะช่วยประหยัดเวลาให้แก่ผู้ต้องการศึกษาเรียนรู้ภาษา Swift ได้อย่างมาก

Date/Time: –

Reference: –

Control Plus Consulting Co., Ltd.
29 Soi Ekachai 69/2 Bang Bon District, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2899-5140 Fax: +66-2899-5140

Share This

Share This

Share this post with your friends!

ข้ามไปยังทูลบาร์