การโปรแกรม Android

: Training

Information

Description: หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาเข้าสู่การทำงานในระดับอาชีพ

Date/Time:

Reference:

Control Plus Consulting Co., Ltd.
29 Soi Ekachai 69/2 Bang Bon District, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2899-5140 Fax: +66-2899-5140

Share This

Share This

Share this post with your friends!

ข้ามไปยังทูลบาร์