การโปรแกรม PHP

: Training

Information

Description: หลักสูตรนี้มีเนื้อหากล่าวถึงความรู้พื้นฐานเรื่องอินเทอร์เน็ต ระบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP การใช้งานภาษา HTML ระบบฐานข้อมูล MySQL การประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ การส่งอีเมล์ และการใช้งาน Database wrapper เพื่อไม่ยึดติดกับระบบฐานข้อมูล หลักการออกแบบที่ดี การเขียน PHP แบบ MVC โดยใช้ ZendFramework ตลอดจนเทคนิคในการประยุกต์ใช้งานจริง

Date/Time: –

Reference: –

Control Plus Consulting Co., Ltd.
29 Soi Ekachai 69/2 Bang Bon District, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2899-5140 Fax: +66-2899-5140

Share This

Share This

Share this post with your friends!

ข้ามไปยังทูลบาร์