อบรม MEGA System Oriented IT Architecture

Information

MEGA System Oriented IT Architecture

Prerequisites: none                                                                                                                         Reference: SOIA
• Discover the principles of modeling service-oriented architectures.
• Implement SOA principles with an IT City Planning approach.
• Understand the value of a repository based tool to achieve these objectives.

Date/Time: 27, 28 July 2017, 1-3 August 2017
Reference: National Housing Authority, Thailand.

 

 

 

Control Plus Consulting Co., Ltd.
29 Soi Ekachai 69/2 Bang Bon District, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2899-5140 Fax: +66-2899-5140

Share This

Share This

Share this post with your friends!

ข้ามไปยังทูลบาร์