ระบบ Cafe’s Amazon

Information

Description: ระบบการบริหารงานร้าน Cafe’s amazon เป็นระบบบร้หารจัดการร้าน Cafe’s amazon ที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมันของบริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด โดยจะมี 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนบริหารจัดการร้านค้า (Web Platform)   2) ส่วนการจัดการร้านค้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่, ส่วนีรายงานและส่วนวิเคราะห์ข้อมูล Mobile Platform)

Platform: Web Application, Mobile Application

Site Reference: ระบบการบริหารงานร้าน Cafe’s amazon

http://amazon.pttbsa.com/login.aspx

Control Plus Consulting Co., Ltd.
29 Soi Ekachai 69/2 Bang Bon District, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2899-5140 Fax: +66-2899-5140

Share This

Share This

Share this post with your friends!

ข้ามไปยังทูลบาร์