ระบบ SurgeryMED-MU

Information

Description: ระบบสนับสนุนกระบวนการทำงานสำหรับบุคลากร ภาควิชาศัลยศาสตร์ จะเป็นระบบเว็บท่า (Web Portal) ที่จะประกอบด้วย 1) Web Portal 2) e-Meeting System 3) e-Survey System

Platform: Web Application

Site Reference: ระบบสนับสนุนกระบวนการทำงานสำหรับบุคลากร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

https://med.mahidol.ac.th/surgery/

Control Plus Consulting Co., Ltd.
29 Soi Ekachai 69/2 Bang Bon District, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2899-5140 Fax: +66-2899-5140

Share This

Share This

Share this post with your friends!

ข้ามไปยังทูลบาร์