ระบบ WeCanKnow

Information

Description: เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้โรคมะเร็งด้วยตัวคุณเองได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็ง โดยพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ Responsive Web ที่รองรับหลายขนาดหน้าจออุปกรณ์ โดยมีฐานความรู้ ฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง รวมทั้งมีส่วนตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยใช้ Rule-Based Learning ในลักษณะ What-If Analysis

Platform: Web Application

Site Reference: เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้ด้านโรคมะเร็ง

http://www.nci.go.th/wecanknow

Control Plus Consulting Co., Ltd.
29 Soi Ekachai 69/2 Bang Bon District, Bangkok, Thailand 10150
Tel: +66-2899-5140 Fax: +66-2899-5140

Share This

Share This

Share this post with your friends!

ข้ามไปยังทูลบาร์